Ulička Kurta Gödela

V Brně se narodil největší matematik a logik poslední éry, 20. století určitě. Jde o abstraktní teoretické věty a systémy, s významem především pro teoretickou fyziku, kosmologii a nejabstraktnější principy vzniku vesmíru. Teprve až nyní bude po tomto geniálním rodákovi v Brně pojmenována nějaké místo. Malá, dosud v podstatě bezejmenná ulička, hned pod okny bytu a domu, kde se narodil.

Dílo a osobnost Kurta Gödela jsou prostředí B O A obzvlášť blízké. Nejenom proto, že máme sídlo hned v těsném sousedství místností, kde přišel na svět, ale i proto, že se o jeho dílo již desítky let autor textu zajímá, podílel se na instalaci jeho pamětní desky před více jak 20 lety a byl mu vždy intelektuální vzpruhou a příkladem.

Ulička, která ode dneška ponese jméno Kurta Gödela, je sličná a tvoří příjemné brněnské milieu. Přesto ale jde o tak významnou osobnost, (ke které choval mimořádně velký obdiv zejména Albert Einstein, který dokonce ustavil cenu Alberta Einsteina, když Nobelova cena není vyhlašována v oboru matematika ani logika). Einstein chtěl tento deficit napravit svou vlastní autoritou a iniciativou. Přes dnešní vítanou overturu by budoucnu nebylo odvěci, kdyby po Kurtovi bylo pojmenováno ještě nějaké větší náměstí nebo ulice s adresami.

B O A tuto událost vítá a v rámci svých možností též šíří o ní zvěst.

Jan Sapák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *