Tramvaj v Brně již století a půl

Koňská tramvaj v Brně

Další kulaté jubileum v rychlém sledu nás zanedlouho zase udeří naši pozornost, abychom vnímali, jak je kolejová doprava pro Brno příznačná. Za nějakých 14 dnů to bude století a půl, co Brno poznalo tramvaj.

Tramvaj není vlak, všichni ale víme, že mají mnoho společného. Například podobné koleje a většinou i jejich stejný rozchod. Jubileum otevření tramvaje přijde za několik dnů, jenže tratě se již mnoho týdnů stavěly a celá věc administrativně chystala více než rok.

Pravá tramvaj, jak ji vnímá svět je charakteristická tím, že vede ulicemi, protkává je a prvotních dobách dokonce podněcovala vznik a růst ulic podél vedení tratě. Zkrátka tramvaj byla a je důležitým městotvorným prvkem. Ovlivňuje růst města a město naopak determinuje tramvaj. Je to spojený proces.

Od 22. května 1869 probíhaly ve vytčených úsecích práce na tvorbě tramvajového svršku. To znamenalo odtěžení země uprostřed uličního profilu, štěrkování a kladení dřevěných pražců (skoro stejně jak tomu na některých mimo uličních úsecích je i dnes) a kladení kolejnic se žlábkem (kterýžto vynález právě rozvoj tramvají umožnil), zadláždění horní plochy mezi kolejemi a většinou jen štěrkování postranních ploch. Schéma tramvajových tratí již bylo podobné základu dnešní sítě. Především vycházelo z nádraží a obepínalo vnitřní Brno ve stopě nedávno zrušených hradeb a vznikající Ringstrasse. Zhruba řečeno ve schématu linky č. 1. Tramvaj ale také měla být a byla v Husově ulici (tehdy Eliščině třídě).

Brno mělo s kolejovou dopravou již značné zkušenosti. Vedly sem dvě železniční tratě – z Vídně a do Prahy a Olomouce. Také ovšem třetí trať (zprvu jen nákladní) tzv Rosická končící na Rosickém nádraží.

Čili vznik tramvaje byla etapa nová ale v logickém pořádku, která navazovala na dopravu železniční a rozváděla ji dále do organizmu města.

O tramvaji v Brně bylo rozhodováno již předcházejícího roku, kdy již v průběhu června 1868 byly shromažďovány nabídky jednotlivých uchazečů o provozování tramvaje. Tento děj byl třetí až čtvrtý v monarchii a zcela první v Českých zemích. Poté již 5. ledna 1869 bylo rozhodnuto, že koncese bude poskytnuto Brněnsko-pešťsko-vídeňském konsorciu, které nabídku předložilo již 30. listopadu 1868.

Brno se zařadilo mezi nemnoho měst na světě, které začalo tramvaj budovat a zavádět. Již to sice nebylo v první desítce jako v případě železnice ale stále mezi prvními 25. Svědčí o velké prozíravosti, ale i invenci tehdejších lidí v Brně.

Jan Sapák, foto wikimedia Aktron

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *