Germano Wanderley

Na přelomu minulých století se v Brně činil výrazný architekt neobvyklého jména. Germano Wanderley. Jeho stopy nalezneme hned ve třech důležitých oblastech. Jednak byl profesorem na státní průmyslové škole, kde vyškolil nejméně tři vynikající a evropsky významné architekty: Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna a Huberta Gessnera.

Patrně ještě významnější byla jeho promluva do brněnského veřejného prostoru. Je hlavním autorem domu, který dominuje náměstí Svobody a dává mu opravdu světácké rysy. Domu Gerstbauerovy nadace, po dlouhá desetiletí známém jako „dům u čtyř mamlasů“. Tento dům vystavělo město zejména pro reprezentativní byty, kterými potřebovalo disponovat, a to po veřejné architektonické soutěži. Zvítězil Wanderley, ale jistý podíl získali i další architekti.

Dům má velkorysý rozvrh v půdorysném východisku se střední pasáží a znamenitým „veřejným“ dvorem. Do prostoru náměstí se dům obrací průčelím takřka čtvercového formátu. Od toho se také odvíjí neoklasicistní architektura. Na krajích akcentovaná věžemi velmi přesvědčivých proporcí i architektonické artikulace. Střed kompozice ovládá pětiosý sloupový řád s lodžiemi přes tři poschodí. Za pěti mohutnými sloupy ustupuje vlastní domovní stěna s velkými okny. Tvoří v Brně vzácnou soustavu lodžií. Tento soubor nesou čtyři zdatní Atlanti, kteří jen s krajním vypětím zadržují mohutnými plecemi nesmírnou zátěž. O ustoupení velkých oken lze mít z praktického hlediska i jisté pochybnosti, ovšem artikulace článků a celková rytmizace jsou vysoce nadprůměrné až skvostné. Tato metropolitní budova propůjčuje brněnskému hlavnímu náměstí znamenitý fleur a vyvádí brněnský veřejný prostor ze všednosti. Nesporně je jednou ze čtyř nejhodnotnějších architektur náměstí a je nepřehlédnutelná. Zcela vynikající je návrh i provedení všech kovových prvků průčelí. Gerstbauerova nadace je bez pochyb největším Wanderleyoovým dílem.

Mimo to v Brně realizoval faru svatého Jakuba, k jejíž archaické architektuře byl ale nejspíš přinucen Augustem Prokopem, zemskou památkovou autoritou. Wanderley se podílel i na projektu Wanieckovy továrny. A také na domech na Schodové ulici v Černých polích.

Třetí oblastí jeho činnosti byla publicistická aktivita, kdysi vlivná, dnes ale pozapomenutá. Je mimo jiné autorem důležité knihy: „Steinschnitt“, tedy „Kamenořez“, která výrazně pomohla k vysoké úrovni výuky mnoha architektů a kameníků.

Wanderley se narodil v Brazilii v městě Recife ve státě Pernambucco. Rod ale pocházel ze severu Německa – Schleswicka-Holštýnska. Z Brazilie se vrátili domů, kde Wanderley také vystudoval. Přesto ale většinu aktivního života strávil v Brně, zanechal zde výrazné stopy a Brno obohatil.

Jan Sapák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *