Brno 180 let pod parou

Už celých 180 let supí v Brně pára železnice. Obyvatelé Brna i Moravy zažívali už tehdy první pocity být cestujícími a vnímat projevy lokomotivy v prostoru. Mnoho týdnů před 11. listopadem 1838, kdy se uskutečnila první jízda na trati RajhradBrno. Parní stroj znalo Brno už bezmála čtvrtstoletí, dokonce se v Brně parní stroje vyráběly. Ovšem jen ty stabilní, fabrické. Pravá lokomotiva v plenéru, to bylo docela něco jiného. Před 180 lety, řadu týdnů před prvním zkušebním provozem, duněl Brnem opravdový rytmus železnice s výraznou kulisou, optickou i akustickou. Její projevy se tehdy zapisovaly do vědomí města, opanovaly ho, prostupovaly jím. Byla to velmi silná expozice po všech stránkách a věru tehdy znamenala přerod. Železnice se blížila k městu po dlouhém, štíhlém a krásném viaduktu. Viadukt jako nádherný prořezaný a rytmizovaný prut obsadil rovinu pod Brnem. Byl viditelný z jižních teras hradeb i odevšud v okolí. Jakkoliv pravidelný provoz, který řádově zkrátil cestu do Vídně, a tato města znovu výrazně sblížil, nastal až za půl roku.

Provoz na úseku Severní dráhy Ferdinandovy byl sice zahájen až 7. července 1839, železnice však byla na krátkých a na počátku vystavěných úsecích již mnohem dříve. Ve Vídni dokonce jako první v Rakousku. Traťový úsek Wien NordbahnhofWagram byl uveden do ukázkového provozu už v listopadu 1837, a první na našem území dostihl Břeclav. Stavělo se také na druhém konci v Brně, kde bylo nádraží v nejlepší poloze. Přístupový viadukt a trať z blízkého Rajhradu byly hotovy již na podzim 1838. Stavba postupovala mimořádně rychle. Po vzoru rakouské železnice tato část zahájila provoz ještě před dokončením celé tratě. V Anglii byla zakoupena lokomotiva a dopravena do střední Evropy.

Jenže jak? Tratě ještě neexistovaly, a tak musely lokomotivu dopravit na místo určení krávy v potahu. Po sestavení byla lokomotiva poprvé vyzkoušena 11. listopadu 1838. Bylo to poprvé, kdy Brno tento jev spatřilo. Ocitlo se tak v opravdu velmi úzkém kroužku podobných míst na světě. Po trojnásobném odzkoušení bylo rozhodnuto zpřístupnit provoz závratné novinky veřejnosti, která byla nesmírně lačná. Jistěže šlo o tu nejvyšší společenskou elitu, a doprava Brno Rajhrad byla jen atrakcí bez valného dopravního užitku. Ale od konce roku 1838 byla již v pravidelném provozu a přinášela do pokladny společnosti nemalé příjmy. Zároveň byla tou nejlepší propagací. Brno tak bylo propojeno železnicí již v roce 1838, zatím šlo sice spíše o atrakci, ale s každodenní frekvencí.

Lokomotiva Moravia vyjížděla s několika vozy směrem k Rajhradu a projela takřka rovnou dvanáctikilometrovou trať, později zase nazpět. Některé dny se tato událost opakovala dvakrát. V Brně již stálo téměř dokončené nádraží na nejvýhodnějším místě s největším pohybem a koncentrací lidí, hned ve středu města vedle Ferdinandovy brány. V podstatě ve stejném místě jako je tomu dnes. Velkým zážitkem jak pro cestující, tak i pro přihlížející, byl první úsek jízdy po impozantním a štíhlém, krásném cihelném viaduktu bezmála osm set metrů dlouhém, se 72 oblouky. Jedním z největších v Evropě. Pouze v Anglii jej o dva roky předešel šestikilometrový viadukt na trati z Londýna do Deptfordu. Zrod železnice v Brně byl citelným impulzem, který dost možná předznamenal a posílil další odhodlání a elán města jít cestou technického pokroku. Ten byl poté dlouhou dobu Brnu vlastní. Přinesl celou řadu technických novinek a priorit.
Časně město spojil se světem. A předznamenal též velice brzký vznik tramvaje v Brně. Ta pak rostla,  jako sourozenec, spolu s městem a drahou.

Vídeňsko-brněnská dráha nebyla první ve světě, ale až desátá. Oproti předchůdkyním se ovšem již plně podobala následujícímu dlouhodobému dálkovému provozu. Byla první železnicí s pravidelným provozem dle jízdního řádu, se zcela moderním (v podstatě již dnešním) svrškem a ve své době byla také (144 km) nejdelší.

Takže už nyní je to 180 let, co Brno žije s železnicí. V podstatě ve stejné poloze, jako tomu je stále.

Jedna odpověď na “Brno 180 let pod parou”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *